ADAM-6760D Thiết bị cho dự án IOT độc lập với Node-red

Nhờ hỗ trợ phần mềm linh hoạt và phần cứng đa dạng đầu vào ra, ADAM-6760D cho phép đa dạng các ứng dụng thông minh như giám sát không khí, nước, điều khiển bơm, năng lượng, các máy công cụ chính xác,giám sát đếm hàng với counter và SSR relay cùng với giao diện ngay trên Node-red..

Dòng ADAM-6700 có thể đọc những thay đổi về áp suất không khí, chất lượng nước và mức độ theo thời gian thực đối với chu trình nước, nước thải và quản lý ô nhiễm không khí. Ngoài ra, trạng thái bật/tắt nguồn của khu dân cư, khuôn viên và nhà máy đều có thể được kiểm soát để quản lý mức tiêu thụ điện thông qua các thuộc tính trực quan như phân phối, so sánh và hành vi của người dùng.

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi