Datalogger thu thập dữ liệu truyền lên sở tài nguyên môi trường

Thông tư 17/ Bộ TNMT quy định việc truyền dữ liệu lên sở tài nguyên môi trường với định dạng file txt hoặc chuỗi Jason thông qua giao thức FTP hoặc Restful API. Để đáp ứng nhu cầu này Advantech cung cấp model ADAM-3600 được tích hợp các tính năng truyền file FTP và Restful API cho phép người dùng cấu hình lập trình dễ dàng cho các ứng dụng quan trắc môi trường.

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi